Fanny
Sen-Vita Best Quality
(Fanny)
Vanessa
Sen-Vita Violent Passion
(Vanessa)
Carla de Dewa Thang
Ganika du Golden Palace
Carla
Elite Top Model du Golden Palace
(Candy)
Ever Best Quality du Golden Palace
(Nini)
Femelles
Golden Girl du Golden Palace
(Fanfan)
Ganika
Fanfan
Candy
Nini